El despatx

Exercici del dret integratiu  

Durant la vida ens trobem amb diferents conflictes interns que es reflecteixen en la nostra vida de diverses maneres. Aquests ens serveixen per créixer com a éssers humans. Els coneixem popularment com a problemes.

I, a vegades, ens porten a un procediment judicial, en qualsevol de les seves matèries i parts.

La intenció del despatx és la de buscar la millor solució pel client i per a totes les parts implicades, mitjançant l’assessoria jurídica i l’assistència lletrada, intentant integrar altres disciplines per tal de resoldre el conflicte des de la seva arrel.

Certament, malgrat que cada problema té una solució integral, en l’exercici diari de l’advocacia no sempre és fàcil trobar una solució equitativa per a tothom, sinó que més aviat es converteix en un repte, que a vegades pot semblar contradictori.

És un camí adonar-se de que els nostres actes, paraules, solucions, …, tenen un impacte en nosaltres i en el tot.