Àrees de treball

Dret Penal i Dret Penitenciari


Anita Moorjani explica en el seu libre “Morir per ser jo” que hi han dos elements que fan que la persona es trobi amb el dret penal; el primer d’ells és un malestar interior, i el segon és el fet de no poder veure cap altra opció.

El Dr. Joe Dispensa ensenya que quan dones informació, dones coneixement, i quan tens coneixement pots canviar la teva realitat.

Es tracta doncs, des del meu punt de vista, no només d’assumir l’assessorament jurídic i l’assistència lletrada en un procediment penal, a nivell de tècnica jurídica, sinó d’oferir al client eines que li permiten fer el que s’anomena autoindagació per desenvolupar el seu màxim potencial.

Aspiro a que canviï el paradigma del Dret Penal actual, que comenci a integrar les diferents disciplines, de manera que es pugui ajudar realment a les persones que es troben amb aquest àmbit del dret.

Dret d’Estrangeria


De forma inconscient m’he vist abocada a tractar aquesta matèria, però no és casualitat que el meu pare fos estranger.

Ell va tenir la sort de venir en un moment en que no existien els immigrants, sinó només els ciutadans estrangers. Va tenir la sort de venir a estudiar una carrera universitària sufragada pels seus pares. I es va establir aquí.

No m’agradaria veure que ell fóra tractat com actualment es tracta al ciutadà estranger, no precisament com una persona.

En aquesta matèria el més important és regularitzar la situació administrativa del ciutadà en el nostre país, per no haver d’afrontar un procediment sancionador. Això suposa abarcar el dret d’estrangeria, la protecció internacional, la nacionalitat i el dret sancionador.

Dret de Família


Quan era petita es va morir el meu pare. Aquest fet va suposar un xoc per cada membre de la família, la qual va perdre el seu equilibri natural.

Suposo que per això, m’he dedicat a aquest àmbit del dret.

Entenc que es tracta de reestablir l’equilibri natural de la família en una nova forma de la manera més pacífica possible.